sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Han Sang Un
Tổng Giám Đốc
(+82)103.663.7202 - Korea -
(+84) 969.409.088 - VN

Mr. Nguyễn Đình Ngọc
Quản Đốc
0969.701.029 - 0321.3788 566

Gia công cơ khí chính xác theo yêu cầu

Gia công cơ khí chính xác theo yêu cầu
Gia công cơ khí chính xác theo yêu cầu